Raad van Commissarissen weer compleet

De Raad van Commissarissen (RvC), het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van en de uitvoering door het bestuur, is sinds 12 september 2017 weer compleet. Er was al enige tijd sprake van twee vacatures en die zijn met ingang van deze datum ingevuld na een lang en zorgvuldig selectieproces.

Tot nieuwe voorzitter van de RvC is benoemd de heer B.J. (Bart-Joost) van Rij. De heer Van Rij is lid van de gemeenteraad in Rotterdam en voorts een financieel specialist en controller met vastgoedkennis.

Als nieuw lid is benoemd de heer B.F.C. (Ben) Giesbers, die in het professionele dagelijks leven zich als zelfstandige bezighoudt met projectontwikkeling en projectmanagement.

De heer R.C.M. (Ronald) Timmermans was reeds lid (secretaris) van de RvC en completeert hiermee het toezichthoudend orgaan van de woningbouwstichting.

Met het aantreden van de nieuwe leden heeft tegelijkertijd de heer J. (Joop) de Heer afscheid genomen. Hij heeft gedurende vele jaren zijn toezichthoudende taak met plezier en in het belang van de Ouderkerkse volkshuisvesting vervuld, de laatste periode als waarnemend voorzitter. In kleine kring is hier op gepaste wijze bij stil gestaan en we bedanken bij deze nogmaals Joop de Heer voor zijn inzet gedurende al die jaren.

Terug naar nieuws overzicht
Woningbouwstichting Samenwerking