Competenties Lid Raad van Commissarissen

Specifieke competenties lid Raad van Commissarissen met portefeuille volkshuisvesting/bouwkunde van de Woningbouwstichting "Samenwerking"

 • Het vermogen om volkshuisvestelijke/bouwkundige kwaliteiten te waarborgen binnen de Raad van Commissarissen en de corporatie;
 • Kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting/bouwkunde dan wel stedenbouw;
 • Kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de bouwkundige projecten en de ontwikkeling daarvan;
 • Visie op toekomstige rol van de corporatie binnen de volkshuisvesting i.r.t. maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroepenontwikkelingen;
 • Kennis dan wel affiniteit met herstructureringsvraagstukken, leefbaarheidsproblemen;
 • De kwaliteit en de taak samen met de voorzitter RvB het netwerk van steakholders te beheren en uit te bouwen v.w.b. bouwkundige vraagstukken.


Algemene competenties van individuele leden van de Raad van Commissarissen

 • HBO- of academisch werk- en denkniveau;
 • Helikopterview, analytisch vermogen en in staat hoofd en bijzaken te onderscheiden;
 • Het vermogen op strategisch niveau mee te denken met de RvB en inzicht in strategische afwegingsprocessen;
 • Het vermogen in teamverband te kunnen werken, maar tevens besluitvaardig, resultaatgericht en doortastend;
 • Affiniteit met doelstellingen, missie en strategie van de corporatie;
 • Kennis van dan wel affiniteit met sociale volkshuisvesting;
 • Onafhankelijk (zonder zakelijk belang)
 • Brede maatschappelijke en vooral lokale belangstelling;
 • Kennis van en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • Beschikking over relevant netwerk en bereidheid tot inzetten van dit netwerk;
 • Woonachtig in een straal van 30 km.
Woningbouwstichting Samenwerking