Competenties Voorzitter Raad van Commissarissen

Specifieke competenties van de voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwstichting Samenwerking

 • Het vermogen leiding te geven aan de Raad van Commissarissen en diens vergaderingen;
 • Het constante besef van de eigen rol als regisseur van het toezichtproces, van bewaker van het functioneren van de Raad, van zijn leden en van de goede onderlinge verhoudingen;
 • Kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van de corporatie;
 • Kennis dan wel inzicht m.b.t. risico management en investeringsbeleid;
 • Integrerende kwaliteiten en kwaliteiten op gebied conflicthantering;
 • Ervaring met lokale politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • De kwaliteit en de taak samen met de voorzitter RvB het netwerk van steakholders te beheren en uit te bouwen;
 • De kwaliteit en de taak namens de raad de rol van werkgever jegens de RvB in te vullen.


Algemene competenties van individuele leden van de Raad van Commissarissen

 • HBO- of academisch werk- en denkniveau;
 • Helikopterview, analytisch vermogen en in staat hoofd en bijzaken te onderscheiden;
 • Het vermogen op strategisch niveau mee te denken met de RvB en inzicht in strategische afwegingsprocessen;
 • Het vermogen in teamverband te kunnen werken, maar tevens besluitvaardig, resultaatgericht en doortastend;
 • Affiniteit met doelstellingen, missie en strategie van de corporatie;
 • Kennis van dan wel affiniteit met sociale volkshuisvesting;
 • Onafhankelijk (zonder zakelijk belang);
 • Brede maatschappelijke en vooral lokale belangstelling;
 • Kennis van en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • Beschikking over relevant netwerk en bereidheid tot inzetten van dit netwerk;
 • Woonachtig in een straal van 30 km.
Woningbouwstichting Samenwerking