Huurders Organisatie Samenwerking

Op 18 juli 2018 is de Stichting Huurders Organisatie Samenwerking (H.O.S.) officieel opgericht. Een vijftal huurders is bereid gevonden om zitting te nemen in het eerste bestuur, met Leen van Winden als voorzitter. De H.O.S. wordt begeleid door deskundigen van de Woonbond, de landelijke koepel en adviseur van huurdersorganisaties.

Waardevolle gesprekspartner

Zoals wettelijk vereist, wordt de H.O.S. betrokken bij alle zaken die het belang van huurders aangaan en waarover wij besluiten nemen. Ook is de H.O.S. partij in het overleg met de gemeente over de zogenoemde ‘prestatieafspraken’ die jaarlijks worden gemaakt. En wat te denken van alles wat ons de komende jaren te wachten staat op het gebied van verduurzaming van het woningbezit. Ook daarbij kunnen we niet zonder een goede huurdersvertegenwoordiging als overlegpartner.

Heeft u vragen voor de H.O.S.? Laat dan gerust van u horen. Voor persoonlijke zaken over uw woning kunt u zoals altijd contact zoeken met de woningbouwstichting zelf.

Binnenkort stelt het bestuur zich op deze webpagina aan u voor.

Woningbouwstichting Samenwerking