Convenant voorkomen huisuitzettingen

v.l.n.r.: Leon de Wit (gemeente Krimpenerwaard), Jacques Reniers (Groen Wonen Vlist), Yvonne Berloth (Woonzorg Nederland), Rob van den Broeke (QuaWonen), Ed Goverde (Woningbouwstichting “Samenwerking”) en Sjaak de Gouw (GGD Hollands-Midden)

Op 31 januari ondertekenden we samen met de woningcorporaties QuaWonen, Groen Wonen Vlist, Gouderak en “Beter Wonen” het ‘Convenant voorkoming huisuitzettingen Krimpenerwaard’. Ook de twee landelijke woningcorporaties Woonzorg Nederland en Vestia en het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD Hollands-Midden gaven hun akkoord. Wethouder Leon de Wit tekende de samenwerkingsafspraken namens de gemeente.

Preventie door tijdige samenwerking

De gemeente Krimpenerwaard vindt het belangrijk om kwetsbare huurders te beschermen tegen huisuitzetting. Door goede en tijdige samenwerking van de genoemde partijen kunnen huisuitzettingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Met de afgesproken aanpak worden (betalings)problemen vroegtijdig opgemerkt en kan snel hulpverlening worden opgestart.

Gelukkig heeft Woningbouwstichting “Samenwerking” de afgelopen jaren vrijwel niet te maken gehad met huisuitzetting. Onze missie om vooral ook een corporatie te zijn met een stevig ‘sociaal gezicht’, maken we bij betalingsproblemen van huurders waar door er bovenop te zitten om erger te voorkomen. Dat doen we allereerst met een snelle persoonlijke benadering, niet alleen via een brief, maar ook door een tijdig belletje. In veel gevallen is dat genoeg. Helpt dat niet, dan volgt de weg via de deurwaarder. Dat is vaak kostenverhogend en lost de achterliggende problematiek veelal niet of te laat op.

De essentie van dit convenant is dan ook dat we bij vroegtijdige signalering naar partner-partijen in een aantal gevallen erger (én kosten) weten te voorkomen.
 

Terug naar nieuws overzicht
Woningbouwstichting Samenwerking