Eenmalige huurverlaging in 2021 voor lagere inkomens

De meeste mensen die in een sociale huurwoning wonen, betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Daar houden we bij het aanbieden van woningen al rekening mee. Maar het kan gebeuren dat uw huur te hoog is (geworden) voor uw inkomen. Bijvoorbeeld omdat u een andere baan heeft of omdat iemand uit uw gezin is verhuisd. In dat geval heeft u mogelijk recht op eenmalige huurverlaging in 2021.

Of u, als huurder van Woningbouwstichting "Samenwerking", recht heeft op eenmalige huurverlaging hangt af van:

  • De hoogte van uw inkomen
  • Uw netto huur (= kale huur zonder servicekosten)
  • Het aantal personen dat in uw huis woont


Zie hieronder voor de voorwaarden:

Voldoet u aan de voorwaarden?

Dan hoeft u niets te doen; u krijgt voor 1 april 2021 bericht van ons. Woningbouwstichting "Samenwerking" krijgt van de Belastingdienst te horen of een huishouden in aanmerking komt voor deze eenmalige huurverlaging. Hoeveel huurverlaging u krijgt hangt af van de hoogte van uw netto huurprijs. De eenmalige huurverlaging gaat uiterlijk per 1 mei 2021 in.

Is uw inkomen na 2019 gedaald?

Heeft u na 2019 te maken gehad met een inkomensdaling? Dan dient u zelf de huurverlaging aan te vragen. De inkomensdaling moet tenminste zes maanden duren op het moment van het verzoek tot huurverlaging. U kunt zelf een verzoek indienen bij Woningbouwstichting "Samenwerking" door de volgende gegevens aan te leveren:

1. een ondertekende verklaring over de samenstelling van zijn huishouden: aantal personen en leeftijden

2. Inkomensgegevens die laten zien:

  • Huishoudinkomen in de zes maanden vóór het verzoek is gedaald tot 50% van de inkomensgrens uit de inkomenstabel. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.
  • Bewijs kan bestaan uit: recente set salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder indien de huurder ZZP-er is.
  • Inkomensverklaring 2019 van de belastingdienst van alle leden van uw huishouden ouder dan 27 jaar.


U kunt dit o.v.v. ‘Aanvraag huurverlaging 2021’ mailen naar info@wbss.nl. U dient dit uiterlijk op 30 december 2021 in te dienen.

Veel gestelde vragen:

Geldt de verlaging voor alle woningen?

Nee, als uw kale huur lager is dan € 633,25, dan is uw huur al passend voor uw inkomen en komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Ook bewoners van luxe huurwoningen (die bij aanvang van de huurovereenkomst in de vrije sector vielen) komen niet in aanmerking voor een huurverlaging. De huurverlaging geldt uitsluitend voor bewoners in een zelfstandige sociale huurwoning met een huurprijs hoger dan € 633,25.

Ik krijg eenmalige huurverlaging, wat betekent dit voor mijn huurtoeslag?

Het kan zijn dat u door de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. U gaat er wel op vooruit, want u gaat minder huur betalen. Wij geven uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Zij passen uw huurtoeslag niet direct aan. Dit gebeurt pas aan het einde van het jaar, bij de definitieve berekening. Wilt u uw huurtoeslag nu al wijzigen? Geef dan zelf uw huurprijswijziging door aan de Belastingdienst.

Ik krijg eenmalige huurverlaging. Krijg ik dit jaar ook huurverhoging?

Nee, wanneer u dit jaar eenmalige huurverlaging krijgt verhogen wij uw huur dit jaar niet. Uw volgende huurverhoging is dan pas weer in 2022.

Hoe wordt mijn inkomen berekend?

De Belastingdienst gebruikt uw inkomensgegevens uit 2019 om te bepalen of u in de categorie ‘laag inkomen’ valt. De Belastingdienst gebruikt hiervoor het inkomen van iedereen die op uw adres woont.

Heeft u thuiswonende kinderen? Alleen als zij 27 jaar of ouder zijn, telt hun inkomen mee. Het inkomen van kinderen tot en met 26 jaar oud telt niet mee.

Ik heb geen brief ontvangen vóór 1 april, wat betekent dit?

Heeft u geen brief ontvangen over huurverlaging? Dat betekent dat u in 2019 niet in de inkomenscategorie viel voor huurverlaging. Wij verlagen uw huur daarom niet automatisch.

Wordt mijn huur volgend jaar weer verlaagd?

Nee, de regeling is een eenmalige huurverlaging en geldt alleen in 2021.

Moet ik mijn betaling aanpassen na de huurverlaging?

Als u via een automatische incasso betaalt, hoeft u niets te doen. Wij passen het huurbedrag voor u aan. Laat u de huur automatisch overschrijven via uw bank? Dan moet u zelf het bedrag aanpassen. Geef het nieuwe huurbedrag tijdig aan uw bank door.

Meer informatie: Rijksoverheid - huurverlaging

Terug naar nieuws overzicht
Woningbouwstichting Samenwerking