Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties ondertekenen prestatieafspraken Wonen

Wethouder Leon de Wit (rechts), voorzitter Leen van Winden van Huurdersorganisatie "Samenwerking" (midden) en voorzitter Ed Goverde namens de woningbouwstichting (links) zetten gezamenlijk de handtekeningen onder het stuk.

De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben op 11 december de prestatieafspraken Wonen 2019-2022 ondertekend. In deze prestatieafspraken zijn concrete afspraken gemaakt over de thema’s betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en de huisvesting van specifieke doelgroepen, maar ook over bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis wonen en veiligheid.
Tijdens de bijeenkomst hebben de partijen uitgesproken dat gelijkwaardigheid, wederkerigheid en integrale samenwerking belangrijke kernwoorden zijn bij de uitvoering van de afspraken. De partijen kijken er naar uit om vanaf januari gezamenlijk uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken.

In 2017 maakten de gemeente Krimpenerwaard, de vijf lokale woningcorporaties en hun huurdersorganisaties voor de eerste keer prestatieafspraken. In de prestatieafspraken spraken de drie partijen af op welke manier zij in 2018 een bijdrage konden leveren aan de uitvoering van de gemeentelijke Woonvisie.

Dit jaar stond in het teken om uitvoering te geven aan de afspraken die in 2017 waren opgesteld. Er is bijvoorbeeld samengewerkt om met de GGD Midden-Holland samenwerkingsafspraken te maken over het voorkomen van huisuitzettingen. In januari 2019 wordt dit convenant ondertekend. 

Ga naar het document Prestatieafspraken Wonen Krimpenerwaard 2019-2022 >

Terug naar nieuws overzicht
Woningbouwstichting Samenwerking