Goede indruk begint bij de voordeur

Terwijl we tussen de buien door een rondje maken bij de Bakwetering ‘vallen we met de deur in huis’. Er worden net nieuwe voordeuren geplaatst, terwijl een oude deur nog tegen de gevel staat. De verbetering is hiermee in één oogopslag zichtbaar.


Het planmatig onderhoud vindt plaats volgens een doordacht schema voor onze complexen. In de maand november staan vervangingswerkzaamheden aan woningtoegangsdeuren en dakramen op de planning.

Als eerste zijn de huurwoningen aan de Bakwetering aan de beurt. Ondertussen zorgt de vernieuwing van voordeuren daar al voor een fris aanzicht. En zo worden maar liefst 79 voordeuren vernieuwd, verspreid over de kernen Ouderkerk aan den IJssel en Lageweg. Vanzelfsprekend hebben de nieuwe toegangsdeuren een hogere isolatiewaarde en voldoen ze aan de laatste eisen wat betreft brandveiligheid en inbraakpreventie.

Ook is gestart met het vernieuwen van dakramen in de woningen aan de Kaaswetering, Nieuwlandsekade en Burgemeester de Zeeuwlaan. Niet alleen een verbetering qua functionaliteit, maar ook op ons aandachtsgebied duurzaamheid. IJs en weder dienende zijn alle werkzaamheden aan het eind van de maand gereed.

Over ons planmatig onderhoud
Elk jaar voert Woningbouwstichting “Samenwerking” planmatig onderhoud uit aan diverse woningcomplexen in de kernen Ouderkerk aan den IJssel en Lageweg. In de tweede helft van 2019 staan uiteenlopende activiteiten op de planning. Voor onze huurders is het een wat ingrijpender dan het ander. Hier op de website informeren we u over onze actuele onderhoudswerkzaamheden. De bewoners die het planmatig onderhoud direct aangaat, worden altijd vroegtijdig op de hoogte gesteld over de verbeteringen aan hun woning.
 

Terug naar nieuws overzicht
Woningbouwstichting Samenwerking