Verdere verduurzaming huurwoningen

zolderisolatiewerkzaamheden bij de huurwoningen aan De Doornboom en De Groeneboom in de kern Ouderkerk aan den IJssel

Omdat Woningbouwstichting “Samenwerking” voor duurzaam wonen staat, hebben we voor dit najaar weer diverse energiebesparende maatregelen op de agenda gezet. Na de vloerisolatiewerkzaamheden bij verschillende huurwoningen in de kern Lageweg, vervolgen we met het isoleren van zolders bij een aantal woningen in Ouderkerk aan den IJssel. Ook deze isolatie resulteert direct in minder warmteverlies en meer wooncomfort.

Warmer in winter, koeler in zomer

Op de laatste dag van september zijn de eerste zolderisolatiewerkzaamheden gestart. Tegen de binnenzijde van de betreffende daken aan De Doornboom en De Groeneboom wordt hoogwaardig dakisolatiemateriaal geplaatst. De zolderisolatieplaten sluiten alle naden automatisch luchtdicht af en zorgen meteen voor een keurige afwerking van het zolderdak.

Een ander voordeel van het gekozen isolatiemateriaal betreft de gebruiksvriendelijke montage, zodat bewoners zo min mogelijk hinder ervaren van de werkzaamheden.

Planmatig onderhoud
Elk jaar voert Woningbouwstichting “Samenwerking” planmatig onderhoud uit aan diverse woningcomplexen in de kernen Ouderkerk aan den IJssel en Lageweg. Deze herfst staan uiteenlopende activiteiten op de planning, van het aanbrengen van isolatie tot bijvoorbeeld de vernieuwing van toegangsdeuren en dakramen. Voor onze huurders zal het een wat ingrijpender zijn dan het ander.

Hier op de website informeren we u over onze actuele onderhoudswerkzaamheden. Bewoners die het onderhoud direct aangaat, worden uiteraard vroegtijdig op de hoogte gesteld over de verbeteringen aan hun woning.
 

Terug naar nieuws overzicht
Woningbouwstichting Samenwerking