Verslag van de huurdersbijeenkomst

Op 10 april jl. organiseerde Huurders Organisatie Samenwerking (H.O.S.) samen met het bestuur van Woningbouwstichting “Samenwerking” de jaarlijkse algemene huurdersbijeenkomst. Alle huurders werden hiervoor persoonlijk per brief uitgenodigd. Helaas was de opkomst op deze avond enigszins tegenvallend. De wel aanwezige 20 huurders hebben een presentatie gehad over diverse onderwerpen. Er werden vragen gesteld en die zijn door de HOS en het bestuur beantwoord.

Graag stellen wij ook de niet-aanwezige huurders nog in de gelegenheid kennis te nemen van de informatie op deze avond. U kunt alles nalezen in het verslag via deze link.
 

Terug naar nieuws overzicht
Woningbouwstichting Samenwerking