WBSS zoekt fusiepartner om ambities te realiseren

Het belangrijkste doel van Woningbouwstichting “Samenwerking” (WBSS) is om huurders te helpen aan een goede woning tegen een betaalbare prijs, nu en in de toekomst. Voor een kleine woningcorporatie als WBSS is dat niet eenvoudig. Daarom zijn in de afgelopen jaren verschillende samenwerkingsvormen verkend. Dit heeft duidelijk gemaakt dat een fusie de meeste waarde biedt voor de huurders van WBSS. Vanuit een krachtige organisatie kunnen de huidige en toekomstige huurders optimaal bediend worden.

Dorps en dichtbij

WBSS is een corporatie met een dorps karakter. De corporatie staat dicht bij hun huurders en het streven is dat die stevige positie in de Krimpenerwaard behouden blijft. Doel van een fusie is dan ook om samen te gaan werken in een duurzame en persoonlijke organisatie. Een professionele woningcorporatie die blijvend investeert in het aanbod binnen de kernen Ouderkerk aan den IJssel en Lageweg. Op een manier die past bij de lokale vraag naar huurwoningen, zowel in aantallen als kwaliteit en duurzaamheid.

De keuze voor een fusie is dit najaar met de Huurders Organisatie Samenwerking (HOS) en de Raad van Commissarissen (RvC) besproken. Alle betrokkenen staan achter deze aanpak om zo de ambities waar te maken. Momenteel wordt de volgende stap gezet door op zoek te gaan naar een geschikte fusiepartner. Dit gebeurt volgens een transparante selectieprocedure waarbij corporaties in de regio hun interesse kenbaar kunnen maken. Het fusieproces wordt ondersteund door een extern adviseur.

Koers 2021

Het voornemen is om in het eerste kwartaal van 2021 oriënterende gesprekken te voeren met de geïnteresseerde corporaties. Vervolgens wordt in overleg met de RvC en de HOS een geschikte fusiepartner geselecteerd. In de loop van 2021 werkt WBSS in samenspraak met alle betrokkenen toe naar de beoogde fusiedatum. Deze is gepland op 31 december 2021.

Deze week zijn alle huurders over de voorgenomen fusie geïnformeerd via een brief van de directeur-bestuurder. Zowel vanuit het bestuur als de HOS worden huurders van WBSS op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen rondom het fusieproces.

Terug naar nieuws overzicht
Woningbouwstichting Samenwerking