Wijziging klachtenbehandeling

De klachtenbehandeling is overgenomen door de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH). Dit is een regionale geschillencommissie met 28 deelnemende corporaties in regio Zuid-Holland.

Wat betekent dit voor huurders van Woningbouwstichting "Samenwerking"?
Huurders dienen klachten naar de GCWZH te sturen. Het klachtenformulier hiervoor is te vinden op de website www.gcwzh.nl. Dit formulier stuurt u per mail of per post naar:


De folder over klachtenbehandeling door de GCWZH is hier te downloaden.

Terug naar nieuws overzicht
Woningbouwstichting Samenwerking