Governancecode

Woningbouwstichting "Samenwerking" heeft een maatschappelijke taak als het gaat om de zorg voor voldoende en goede huisvesting voor mensen die zelf niet slagen op de woningmarkt. Het toezicht op deze taak is op verschillende manieren geborgd. Onder meer in de Governancecode Woningcorporaties.
 

Woningbouwstichting Samenwerking