Bestuur aftredend

Leden van het Bestuur inclusief de data van aftreden:

  • mevrouw P.J. van den Berk | directeur-bestuurder | 9 juni 2022
Woningbouwstichting Samenwerking