Raad van Commissarissen

Toezicht op de Woningbouwstichting "Samenwerking"
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur, het beleid en de algemene gang van zaken van Woningbouwstichting "Samenwerking". Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

Het interne toezicht van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in de artikelen 8 tot en met 11 van de Statuten van Woningbouwstichting "Samenwerking" (in te zien via onze downloads), en in de Governancecode Woningcorporaties.

Leden van de Raad van Commissarissen

  1. de heer B.A. Spelbos | voorzitter
  2. de heer B.F.C. Giesbers | algemeen lid
  3. mevrouw J.M. te Hennepe-Stolk, algemeen lid

 

Bekijk ook het overzicht met data waarop de leden van de Raad van Commissarissen aftreden.

Woningbouwstichting Samenwerking