Raad van Commissarissen aftredend

Leden van de Raad van Commissarissen inclusief de data van aftreden:

  • B.J. (Bart-Joost) van Rij | voorzitter | aftredend 12 september 2021
  • R.C.M. (Ronald) Timmermans | secretaris | aftredend 11 mei 2019
  • B.F.C. (Ben) Giesbers | algemeen bestuurslid | aftredend 12 september 2021
Woningbouwstichting Samenwerking