Raad van Commissarissen aftredend

Leden van de Raad van Commissarissen inclusief de data van aftreden:

  • de heer B.A. Spelbos | voorzitter | aftredend 9 juni 2024
  • de heer B.F.C. Giesbers | algemeen lid | aftredend 12 september 2021
  • mevrouw J.M. te Hennepe-Stolk | algemeen lid | aftredend 22 november 2022
Woningbouwstichting Samenwerking