Visitatie

Woningbouwstichting "Samenwerking" heeft zich door een extern bureau laten visiteren. Daarbij zijn onze prestaties onder de loep genomen. Ook is de manier waarop wij onze huurders, de gemeente en andere samenwerkingspartijen betrekken, beoordeeld.

Hier treft u het visitatierapport aan.

Woningbouwstichting Samenwerking